Informatie over Dorcas

Wat is Dorcas?


Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die actief is in oost-europa en afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners,zoals plaatselijke kerken of organisaties. Dorcas geeft via lokale partners vier soorten hulp.Noodhulp
Als er ergens in de wereld een ramp plaatsvindt, komt Dorcas in actie met noodhulp. Dorcas helpt direct met voedsel, kleding en medicijnen.

Sociale hulp
Dorcas komt in actie voor mensen die niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen. Dorcas geeft hen hulp in natura, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel en kleding.

Structurele hulp
Duurzame hulp zodat de mensen op eigen benen verder kunnen, dat is structurele hulp. Dorcas werkt in de wereld aan blijvende verbetering van de leefomstandigheden.

Financiƫle adoptie
Sponsors ondersteunen een oudere, kind, gezin of student op basis van een vast maandbedrag. Met deze vorm van financiƫle adoptie helpt Dorcas de allerarmsten in de vorm van voedsel, kleding, scholing en gezondheidszorg. Ook op langere termijn.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van Dorcas. www.dorcas.nl